Rocznica stanu wojennego - komentarz ekspercki

„Stan wojenny złamał ducha polskiego społeczeństwa i przedłużył agonię systemu komunistycznego do 1989 roku” - mówi dr hab. Mariusz Mazur, prof. Uczelni z Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii w Instytucie Historii UMCS.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono bezprawnie w całej Polsce stan wojenny, który zakończył się dopiero w lipcu 1983 roku.

Była mroźna niedziela. Rządy przejęła w całkowicie nielegalny sposób junta wojskowa pod nazwą Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Na jej czele stanął pierwszy sekretarz KC PZPR gen. Wojciech Jaruzelski, którego przemówienie na tle biało-czerwonego sztandaru w mundurze cały czas puszczały radio i telewizja – mówi dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS. - Już w nocy w Lublinie przy ulicy Królewskiej w siedzibie Zarządu Regionu „Solidarność” pojawiła się milicja. Siedziba zastała zdemolowana, a przebywający tam ludzie zostali zatrzymani. W województwie mieliśmy pierwsze protesty, strajki okupacyjne. Również u nas na UMCS-ie, tak jak i we wszystkich innych uczelniach i w ogóle w całej oświacie, zawieszono zajęcia i pojawiły się pierwsze strajki.

W dniu 41. rocznicy stanu wojennego przypominamy wypowiedź ekspercką dr hab. Mariusza Mazura, prof. Uczelni z Katedry Humanistyki Cyfrowej z Instytutu Historii Wydziału Historii i Archeologii UMCS, który przybliża historię tamtych lat – jednego z najdramatyczniejszych wydarzeń w dziejach Polski po II wojnie światowej.

Materiał został zrealizowany przez zespół Centrum Prasowego UMCS.

W filmie wykorzystano fotografie archiwalne ze zbiorów Muzeum UMCS.

Fot. Materiały Archiwalne Muzeum UMCS

źródło: Centrum Prasowe UMCS

 

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    13 grudnia 2022