Projekt "Zalew Zemborzycki i rzeka Bystrzyca pod lupą..." nagrodzony!

Niezmiernie miło jest nam zakomunikować, że w zakończonym głosowaniu zorganizowanym w ramach Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego 2023 Związku Uczelni Lubelskich, drugie miejsce (z 5 wniosków przewidzianych do finansowania) zajął projekt „Zalew Zemborzycki i rzeka Bystrzyca pod lupą – jakie zagrożenia skrywają? Czas je poznać.”

Zalew Zemborzycki, fot. M. Zembrzycki


W tym międzyuczelnianym projekcie (uczestnikami są pracownicy i studenci UM, UMCS, PL i UP) udział wezmą również pracownicy naszego Wydziału: dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS, dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik i dr Joanna Sposób (Katedra Hydrologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS).

 Projekt „Zalew Zemborzycki i rzeka Bystrzyca pod lupą – jakie zagrożenia skrywają? Czas je poznać”

„Celem projektu jest kompleksowe zbadanie wody i osadów w Zalewie Zemborzyckim oraz w rzece Bystrzycy w zakresie zanieczyszczenia m.in. substancjami takimi jak: leki (w tym hormonalne), pestycydy, metale ciężkie oraz cyjanotoksyny. Dodatkowo w embrionalnym modelu zebrafish wykonane zostaną badania toksyczności ostrej, działania kardiotoksycznego oraz neurotoksycznego substancji występujących w próbach wody w największej ilości. Projekt ma charakter naukowy i realizować go będą studenci i pracownicy naszych 4 uczelni.”

Szczegółowe informacje o wynikach i pełne opisy projektów znajdą Państwo na stronie ZUL.

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2023