Profesor Iwona Hofman Prezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

23 września br., w czasie VI Walnego Zjazdu Wyborczego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w Gdańsku został wybrany Zarząd PTKS na kadencję 2022-2025.

Z radością zawiadamiamy, że po raz trzeci na stanowisko Prezesa PTKS została wybrana prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Również po raz trzeci do Zarządu Towarzystwa weszła dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. 

Paniom Profesor oraz pozostałym członkom Zarządu serdecznie gratulujemy!


Aktywność Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Między innymi dzięki staraniom PTKS „nauki o mediach” wpisano jako nową dyscyplinę na listę Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Cele statutowe organizacji realizowane są przede wszystkim poprzez:

 • pracę Sekcji Badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze),
 • cykliczne Kongresy PTKS,
 • współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi,
 • Konkurs „Doktorat” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach,
 • wydawanie recenzowanego, oficjalnego, anglojęzycznego czasopisma naukowego „Central European Journal of Communication” (CEJC), czasopismo to indeksowane jest w licznych internetowych, naukowych bazach danych, znajduje się również na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. CEJC udostępniane jest w trybie „open access” na głównej stronie internetowej czasopisma 

Więcej informacji o działalności PTKS

źródło: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  26 września 2022