Prof. Jarosław Kostrubiec o prawnych wyzwaniach sztucznej inteligencji

16 lipca obchodzony jest Dzień Sztucznej Inteligencji. Święto to zostało ustanowione w maju 2021 roku w celu podkreślenia wkładu sztucznej inteligencji w rozwój ludzkości. Jednocześnie ten wyjątkowy dzień ma również ukazać etyczne wymiary funkcjonowania nowych technologii i możliwości rozwoju współczesnych społeczeństw.

W materiale przygotowanym z okazji Dnia Sztucznej Inteligencji o prawnych wyzwaniach nowych technologii opowiada dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, radca prawny, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki prawne oraz ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Jarosław Kostrubiec wyjaśnia, w jaki sposób sztuczna inteligencja oddziałuje na prawa człowieka i na naszą prywatność. Specjalista w dziedzinie nauk prawnych odpowiada także na pytania związane z odpowiedzialnością prawną nowych technologii i wskazuje na regulacje, które porządkują kwestię sztucznej inteligencji w wielu systemach prawnych.

Film został zrealizowany przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS. Materiał jest dostępny w języku angielskim z polskimi oraz angielskimi napisami. 


 Please take a note of English article related to this material.

    Wszystkie aktualności