Prof. Feliks Czyżewski w Radzie Naukowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Feliks Czyżewski, badacz dialektologii słowiańskiej ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, autor ponad 200 publikacji naukowych, wieloletni pracownik oraz dyrektor dawnego Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej, obecnie profesor emerytowany UMCS, został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026. Rada Naukowa sprawuje pieczę nad rozwojem kadry naukowej Instytutu, opiniuje wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora, zatwierdza plany współpracy naukowej z zagranicą i in.
 
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi nominacji!
 
źródło: Wydział Filologiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2022