Pracownicy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa uczestnikami ministerialnego Zespołu ds. programu „Rozwój czasopism naukowych”

Z wielką radością informujemy, że prof. dr hab. Krystyna Trembicka z Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji objęła stanowisko przewodniczącej powołanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zespołu do spraw programu „Rozwój czasopism naukowych”!

W 23-osobowym gronie członków Zespołu znalazła się także dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak z Katedry Stosunków Międzynarodowych.

Serdeczne gratulacje dla naszych pracowników!


Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w podnoszeniu poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich. Szczegóły przystąpienia do programu oraz wytyczne dla projektów są realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Ocena merytoryczna wniosków złożonych w programie „Rozwój czasopism naukowych”, opiniowanie zastrzeżeń, ocena raportów z wykorzystania środków finansowych to tylko niektóre zadania, jakie stoją przed zespołem. Jego członkowie będą się zajmowali również opiniowaniem wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

Budżet programu to 20 mln zł.

źródło: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    13 maja 2022