Organowe podróże - wykład dr. hab. Sebastiana Bernata, prof. UMCS w ramach Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W najbliższy czwartek, 5 maja o godz. 17.15 odbędzie się kolejna prelekcja zorganizowana w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Naszym gościem będzie dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS, który wygłosi odczyt „Organowe podróże”. Spotkanie odbędzie się w Auli Wydziału NoZiGP UMCS (al. Kraśnicka 2D w Lublinie, I piętro). Wstęp wolny!

Tematyka wykładu: organy jako instrument muzyczny, stanowiący ważny obiekt światowego dziedzictwa kulturowego, w ostatnich latach zyskuje coraz większe zainteresowanie społeczności międzynarodowej. Organowe podróże umożliwiają przede wszystkim poznanie zabytkowych i nowych instrumentów, związanych głównie z wnętrzami kościołów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną różne formy organowego dziedzictwa, także organy występujące w krajobrazach, zarówno tych nam bliskich, jak i tych dalekich. Poprzez uczestnictwo w spotkaniu będzie można odbyć podróż od Ameryki Północnej przez Europę po Australię i doświadczyć niezwykłości organowego dziedzictwa w słowie, obrazie i dźwięku.

Sebastian Bernat - geograf, pracownik naukowy w Katedrze Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Jego badania koncentrują się głównie na percepcji i przemianach krajobrazu, planowaniu i zarządzaniu krajobrazem oraz turystyce kulturowej. Autor ponad 180 publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktor naukowy kilku publikacji zbiorowych z zakresu studiów krajobrazowych. Autor monografii „Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne” (Wyd. UMCS Lublin, 2015). Członek Zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Organizator Interdyscyplinarnych Seminariów Krajobrazowych. Wieloletni koordynator wydziałowy Lubelskiego Festiwalu Nauki. Pasjonat organów i muzyki organowej.

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    4 maja 2022