One Planet Fellowship Programme - nowy projekt badawczy w Instytucie Nauk Chemicznych

Miło nam poinformować, że Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej działająca w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS otrzymała dotację z europejskiego programu wymiany „One Planet Fellowship Programme”, finansowanego przez Fundację Agropolis z Francji w ramach umowy grantowej podpisanej z Komisją Europejską.

Dzięki dotacji, pod opieką naukową prof. dr hab. Patryka Oleszczuka, intensywny staż badawczy w UMCS zrealizuje dr Doris Akachukwu z Michael Okpara University of Agriculture w Nigerii. Program przewiduje także wymianę naukową polskich naukowców z naukowcami z wybranych uniwersytetów w Afryce. Wartość projektu to 36 492 Euro.

„One Planet Fellowship Programme” to program rozwoju kariery, który buduje solidną bazę naukowców przygotowanych do prowadzenia badań nad zmianami klimatu w Afryce. Nabór do programu poprzedził wysoce konkurencyjny proces selekcji, w ramach którego rekomendację do udziału otrzymało ponad 600 afrykańskich i europejskich naukowców.

W Programie OPFP do współpracy zostały zaproszone tylko dwa polskie uniwersytety: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu kompetencji przywódczych oraz nawiązanie silnej międzynarodowej współpracy i partnerstw badawczych w celu szerszego rozwoju badań nad zmianami klimatu w Afryce.

Naukowcy skupią się również na wielowymiarowym wpływie zmian klimatu na systemy żywnościowe, a także na określaniu i opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w celu skutecznego reagowania na wyzwania, potrzeby i priorytety różnych grup ludności na całym kontynencie afrykańskim, takich jak łagodzenia ubóstwa i zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i Pani Doktor, życzymy dalszych sukcesów w międzynarodowej współpracy naukowej!

Więcej informacji: www.awardfellowships.org

źródło: Tekst na podstawie Pracownik UMCS

źródło: Wydział Chemii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    31 maja 2023