Naukowe 60 minut: dr Magdalena Kowacz

Naukowe 60 minut to inicjatywa cyklicznie odbywających się wykładów on-line z naukowcami o uznanym dorobku w kraju i za granicą oraz młodymi, obiecującymi badaczami, stworzona przez Instytut Nauk Biologicznych UMCS.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklicznie odbywających się wykładów i spotkań on-line Naukowe 60 minut. Podczas najbliższego, dr Magdalena Kowacz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zaprezentuje temat:

 "Woda hydratacyjna w systemach o znaczeniu biologicznym:
wpływ promieniowania elektromagnetycznego z zakresu podczerwieni oraz endogennego pola elektrycznego"

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 na platformie MS Teams w zespole „Spotkania i wykłady INB

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3d1c58933e79489f86bfe35af3a3ecbb%40thread.tacv2/1649839799690?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22600ea561-f780-4cee-b197-4153e4a7cf50%22%7d

źródło; Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    25 kwietnia 2022