"Myśl i kultura buddyjska" - konferencja naukowa

IX KONFERENCJA NAUKOWA

MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA

Oblasy k. Janowca, 28 września – 01 października 2022 r.

Temat przewodni: Modele buddyjskiej soteriologii

 
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zaprasza wszystkich badaczy i studentów zainteresowanych buddyzmem na kolejną konferencję z cyklu Myśl i kultura buddyjska. Konferencja ma charakter multidyscyplinarny, stwarzając szansę na przedstawienie i przedyskutowanie rezultatów badań poświęconych różnym aspektom kultury buddyjskiej. Temat przewodni aktualnej edycji brzmi: Modele buddyjskiej soteriologii. Z zadowoleniem zostaną przyjęte również propozycje wystąpień wychodzących poza sugerowaną problematykę.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go pocztą elektroniczną do 20.06.2022 r. na adres: marek.szymanski@mail.umcs.pl

 

Referaty

Pracownicy naukowi i doktoranci będą mieli do dyspozycji 20 minut, a studenci - 15 minut. Po każdym referacie przewidziano 10 minut na dyskusję. Podstawę kwalifikacji referatu będzie stanowić otrzymany abstrakt. Studenci powinni dodatkowo przesłać list polecający od promotora. O kwalifikacji referatów powiadomimy do 27.06.2021 r.

Abstrakty

Abstrakty w formie elektronicznej (do 300 słów) powinny zostać przesłane wraz z formularzem uczestnictwa (prosimy o abstrakty w formie odrębnego pliku wordowskiego .doc).

Miejsce

Konferencja odbędzie się w Pensjonacie Oblasówka w gminie Janowiec (powiat puławski, województwo lubelskie); zob. www.oblasowka.pl. Informacje na temat dojazdu organizatorzy przekażą po kwalifikacji referatów.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 520 zł; zaś w przypadku studentów – 460 zł. Pokrywa ona koszty zakwaterowania (3 noclegi w pokojach dwuosobowych), wyżywienia (3 śniadania, 3 obiady, 3 kolacje [w tym jedna uroczysta]) i materiałów konferencyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane po kwalifikacji referatów.

Organizatorzy konferencji:

dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS
dr hab. Marek Szymański     

źródło: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    31 maja 2022