Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet

Gdzie kilka kobiet weźmie się za sprawę jednej, tam żaden mężczyzna pochlebiać sobie nie może, aby im mógł stawić czoło.

Ignacy Józef Kraszewski, Serce i ręka: powieść prawie historyczna

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest w wielu państwach świata. Tego dnia w szczególny sposób akcentuje się zasługi wszystkich kobiet bez względu na pochodzenie narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne.

8 marca to dobry czas do tego, by zarówno prześledzić różnego rodzaju działania oraz inicjatywy podejmowane przez ostatnie sto lat na rzecz kobiet i ich praw, jak i spojrzeć w przyszłość i zwrócić uwagę na potencjał oraz możliwości otwierające się przed następnymi pokoleniami kobiet. Kilka faktów:

 • Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych mających miejsce na przełomie XIX i XX w. w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Głównym przesłaniem było upamiętnienie strajku pracowników przemysłu odzieżowego z 1908 r. w Nowym Jorku.
 • Podczas konferencji w Kopenhadze w 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła Dzień Kobiet, który od tego momentu nabrał charakteru międzynarodowego. Skupiono się głównie na krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.
 • W 1911 r. po raz pierwszy obchodzono to święto w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii (19 marca). Na organizowanych w tym dniu wiecach domagano się głównie prawa kobiet do głosowania, prawa do obejmowania stanowisk publicznych, prawa do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy.
 • W latach 1913–1914 Międzynarodowy Dzień Kobiet stał się czasem protestu przeciw I wojnie światowej.  
 • W 1917 r. w obliczu trwającej wojny rosyjskie kobiety zorganizowały strajki i protesty pod hasłem "chleb i pokój". Do wydarzeń doszło w ostatnią niedzielę lutego. Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze.
 • Rok 1945 to czas podpisana Karty Narodów Zjednoczonych, pierwszego międzynarodowego dokumentu potwierdzającego zasadę równości kobiet i mężczyzn. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy propagują równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania praw człowieka. Problematyka uwłasnowolnienia kobiet znajduje się w centrum działań ONZ w dziedzinach społeczno-gospodarczo-politycznych na całym świecie.
 • Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet.
 • W 1977 roku w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji uznano znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwano również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom tak, aby w pełni i na równych prawach mogły uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym.
 • 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego zjawiska.
 • 18 grudnia 2007 Zgromadzenie ONZ ustanowiło dzień 15 października Międzynarodowym Dniem Kobiet Wiejskich, w celu zwrócenia uwagi na działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze
 • W 2006 roku w działania na rzecz kobiet włączyła się Światowa Organizacja Zdrowia, która proklamowała dzień 6 lutego - Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych.

Szczególne doświadczenie w obronie praw kobiet i przeciwdziałaniu dyskryminacji ma Unia Europejska, bowiem równouprawnienie płci stało się jedną z podstawowych wartości wyrażoną już w traktacie rzymskim z 1957 roku. Dzięki różnego rodzaju inicjatywom podejmowanym w sferze społecznej, politycznej, kulturowej i gospodarczej Europa jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych i najsprawiedliwszych miejsc na świecie dla kobiet.


Źródła:

http://www.unic.un.org.pl/kobiety_rozwoj_pokoj/dzien_kobiet.php

https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/prawa-kobiet/jak-obchodzony-jest-dzien-kobiet-na-swiecie-iran-chiny-usa/fvp53h0

https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/women/pl


Fot. geralt/pixabay

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  8 marca 2022