Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

O mowo polska, ty ziele rodzime,
Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona,
Ty będziesz kwieciem tych pól ubarwiona,
Ty osłodą żywiczną lasów,
Ty zbożnym kłosem na roli,
Ty utęsknieniem wszystkich czasów,
Pojmująca, czująca, co boli (…)

(S. Wyspiański, „O mowo polska,” z tomiku Zygmunt August: sceny dramatyczne, Inst. Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1930, s. 42)

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO w dniu 17 listopada 1999 roku. Święto to w szczególności ma kultywować różnorodność językową, stanowiącą fundamentalny element dziedzictwa kulturowego. Warto tego dnia uświadomić sobie, jak niebagatelne znaczenie ma wartość ojczystych języków – zarówno o zasięgu lokalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym. Pielęgnowanie ojczystej mowy stanowi bowiem formę ochrony kultury oraz tożsamości etnicznej danej społeczności.

Z tej okazji zapraszamy do wysłuchania prelekcji prof. Jerzego Bralczyka „Język: granice i ograniczenia” oraz rozmowy bez granic, którą z profesorem odbył ks. dr Rafał Pastwa z Katedry Warsztatu Medialnego i Aksjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prof. Jerzy Bralczyk jest wybitnym polskim językoznawcą i niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie języka polskiego, zaś ks. dr Rafał Pastwa poetą, pisarzem oraz autorem książek edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci.

Wydarzenie miało miejsce 21 września 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” podczas XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 18-24 września 2021 r. pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy Science!” w Lublinie.

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    21 lutego 2022