Medal "Zasłużony dla UMCS" dla prof. dr. hab. Krzysztofa Pomorskiego

Informujemy, iż w czwartek 15 grudnia, o godzinie 16:00 podczas uroczystych promocji doktorów i doktorów habilitowanych, prof. dr. hab. Krzysztofowi Pomorskiemu zostanie uroczyście wręczony Medal "Zasłużony dla UMCS".

Uroczystość odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS (Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5, Lublin).

Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski związany jest z UMCS od prawie sześćdziesięciu lat, najpierw jako student uniwersytetu, a obecnie jako tytularny profesor pracujący w Katedrze Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS. W ramach działań organizacyjnych prof. Pomorski zdobywa granty naukowe, a wśród nich np. wieloletnie prowadzenie jednego z projektów w ramach polsko-francuskiej współpracy COPIN, 6 grantów KBN, grant NCN 2015-2018, czy też polsko-chiński projekt SHENG.
Prof. Pomorski jest autorem lub współautorem ponad 300 prac naukowych opublikowanych w różnych czasopismach międzynarodowych lub jako materiały konferencyjne. Większość tych prac dotyczy teorii rotacji jądrowych, kolektywnych wibracji, zjawiska rozszczepienia jądra atomowego oraz zderzeń ciężkich jonów.

W celu rozpropagowania fizyki jądrowej niskich energii, która była i jest jego głównym polem badań prof. Pomorski, wraz z prof. H.J. Krappe wydali w 2012 roku podręcznik ,,Theory of Nuclera Fission'', Lecture Notes in Physics (Springer Verlag). Jest to unikatowy podręcznik opisujący fundamenty modelu obrazującego jedno z istotniejszych zjawisk jądrowych jakim jest rozszczepienie jądra atomowego. Jest także współautorem podręcznika dla studentów „Zarys teorii jądra atomowego” wydanego w 1999 roku przez PWN i autorem skryptów „Mechanika teoretyczna” (2000) i „Elektrodynamika”, (2007) które wydrukowało Wydawnictwo UMCS.

Prof. Pomorski otrzymał szereg nagród, wśród których najważniejsze to: nagroda Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego (DFG, 1997); P.A.S.T. czyli nagroda francuskiego ministra edukacji w postaci rocznego stypendium we Francji (2000) oraz medal Smoluchowskiego nadawany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne za wybitne osiągnięcia edukacyjne (2011).

źródło: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2022