Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w Nauce - spotkanie autorskie z prof. Tomaszem Pospiesznym

2 czerwca 2023 r. w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie odbyło się spotkanie autorskie z prof. Tomaszem Pospiesznym oraz Eweliną Wajs-Baryłą (wyd. SOPHIA) poświęcone książkom z serii wydawniczej „Maria Skłodowska-Curie”. Moderatorem wydarzenia był Wojciech Szot.

Do chwili obecnej opublikowanych zostało pięć książek z serii „MS”:

 • „Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce”,
 • „Drogi Józiu. Listy Marii Skłodowskiej-Curie do rodziny w Polsce”,
 • „Piotrze, mój Piotrze. Dziennik żałobny Marii Skłodowskiej-Curie”,
 • „Irena Joliot-Curie. Radowa dziedziczka”,
 • „Aby ocalić od zapomnienia. Pamiętniki Władysława, Józefa i Marii Skłodowskich”.

Publikacje sygnowane „MS” to biografie i materiały źródłowe z archiwów rodzinnych — wszystkie książki mają aprobatę potomków rodzin Skłodowskich i Curie. Symbol ten to faksymile inicjałów Uczonej, stanowiący swego rodzaju intymny podpis, którym posługiwała się w korespondencji z najbliższymi.

Serię współtworzą: prof. Tomasz Pospieszny – biograf Marii Skłodowskiej-Curie, dr. inż. Piotr
Chrząstowski – potomek rodziny Skłodowskich i mgr Ewelina Wajs-Baryła – biografka Bronisławy Dłuskiej.


Tomasz Pospieszny - profesor UAM, doktor habilitowany nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil. Na co dzień pracuje w Zakładzie Produktów Bioaktywnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zajmuje się chemią produktów naturalnych w szczególności modyfikacją steroidów, syntezą ich koniugatów oraz właściwościami fizykochemicznymi. Fascynat historii nauk przyrodniczych.

Podziwia życie, pracę i wkład kobiet w tworzenie nauki. W roku 2018 opracował autorski cykl wykładów akademickich Piękniejsza strona nauki – rola kobiet w tworzeniu chemii i fizyki. Wspólnie z Eweliną Wajs-Baryłą współtworzy program edukacyjny Piękniejsza Strona Nauki.

Pomysłodawca i animator cyklu wykładów, pokazów chemicznych, wystawy oraz zbioru esejów Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety w nauce (UAM, Poznań, 2011). Współorganizator wieczoru artystycznego Maria Skłodowska-Curie i Czesław Miłosz. Podróżni świata i ich prywatne ojczyzny (UAM, Poznań, 2011).

Autor licznych wykładów, artykułów i biografii Marii Skłodowskiej-Curie, m.in.: Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie (Novae Res, 2015), Lise Meitner Zapomniany geniusz. Lise Meitner pierwsza dama fizyki jądrowej (Novae Res, 2016) oraz Ireny Joliot-Curie Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie (Novae Res, 2017).

Uhonorowany medalem 100-lecia odkrycia radu, przyznawanym instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym w promowaniu dzieła Marii Skłodowskiej-Curie przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

Laureat nagrody Rady Programowej 23. Warszawskiego Festiwalu Nauki za najlepszy wykład.

opracowanie i zdjęcia: dr Izabela Łucjan

źródło: https://wydawnictwosophia.pl/nasi-autorzy/tomasz-pospieszny/

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  7 czerwca 2023