Łukasz Jasiński z publikacją w Routledge

Mgr Łukasz Jasiński, ekonomista, pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Ekonomii opublikował książkę w brytyjskim, naukowym wydawnictwie Routledge. Publikacja „Markets vs Public Health Systems: Perspectives from the Austrian School of Economics” traktuje o potencjalnych szansach, jakie niesie za sobą wprowadzenie rynkowych rozwiązań dla lepszego, wydajniejszego funkcjonowania opieki zdrowotnej.

Prezentowany tekst mgra Łukasza Jasińskiego stanowi zbiór innowacyjnych propozycji rynkowych, mogących ograniczyć, a nawet zlikwidować szkodliwe luki w systemie publicznej opieki zdrowotnej.

Działalność naukowa na rzecz powstania tej pierwszej w karierze pracownika UMCS książki została również doceniona przez wybitnego amerykańskiego ekonomistę Roberta P. Murphy’ego, który podkreślił ogromną rolę tego wydawnictwa w promowaniu dorobku austriackiej szkoły ekonomii i docenił oryginalny pomysł przedstawienia systemu ubezpieczeń zdrowotnych w wolnorynkowej formie, bazującej  na teoretycznych koncepcjach przedstawicieli tej szkoły.

Mgr Łukasz Jasiński jest również laureatem IV edycji konkursu (2016 r.) organizowanego przez Związek Banków Polskich – „Etyka w finansach. Nagroda Robina Cosgrove” oraz stypendystą Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Jest także autorem licznych artykułów dotyczących austriackiej szkoły ekonomii i związków wolnego rynku z publiczną opieką zdrowotną.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: https://www.routledge.com/authors/i21851-ukasz-jasiski

 Źródło: Wydział Ekonomiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2022