Living in the soundscape: from cognitive to cultural approaches and back symozjum naukowe

Zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym badaniom nad słyszeniem i rozumieniem dźwięku - 2–3 czerwca 2023, Katowice. Wydarzenie ma charakter multidyscyplinarny.

Multidiscyplinarne Sympozjum Avant, 2–3 czerwca 2023, Katowice

Zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym badaniom nad słyszeniem i rozumieniem dźwięku. Wydarzenie ma charakter multidyscyplinarny, gdzie zakres podejść rozpięty jest – ogólnie mówiąc – między badaniami poznawczymi a kulturowymi, obejmując także różnorodne filozofie dźwięku i słyszenia. Nie spodziewamy się specjalistów łączących kognitywistykę i badania nad kulturą, raczej projektujemy przestrzeń wzajemnych inspiracji i wymiany. Zachęcamy gorąco do tego, żeby sam udział w naszym wydarzeniu konferencyjnym potraktować jako okazję – na ile to będzie możliwe – do zademonstrowania wartych badania zjawisk w praktyce. Dlatego też wśród form wystąpienia obok klasycznych referatów oczekujemy także referatów performatywnych oraz posterów/instalacji dźwiękowych.

Sympozjum odbędzie się przede wszystkim stacjonarnie, z wyjątkiem sesji posterów dźwiękowych.

Wykładowczynie i wykładowcy plenarni: Salomé Voegelin (London College of Communication, University of the Arts London; transdyscyplinarne badania nad dźwiękiem, relacyjna logika dźwięku i in.),  Andrzej Klawiter i Anna Preis (Uniwersitet im. Adama Mickiewicza; afordancje słuchowe, psychoakustyka i in.), Ryszard Auksztulewicz (Freie Universität Berlin; przetwarzanie predykcyjne, badania nad słyszeniem i in.), Ania Katharina Mauruschat (University of Copenhagen; „sounding crisis” i in.).

Pierwszy termin nadsyłania abstraktów upływa 10 kwietnia.

Oficjalnym (głównym) językiem międzynarodowego sympozjum jest język angielski. Mile widziane są jednak również referaty/plakaty w języku polskim.

Organizatorzy i partnerzy akademiccy: Projekt Avant, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński.

Więcej informacji o sympozjum: https://sites.google.com/view/sounds2023

źródło: Wydzial Filozofi i Socjologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    20 marca 2023