Letni kurs NAWA online 2-22 lipca - zapraszamy

Informujemy, że Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie organizuje w terminie 2-22 LIPCA 2022 r. Letni kurs NAWA w formule zdalnej. Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Termin rekrutacji: 16 maja - 5 czerwca 2022 r. Program kursu obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego (45 godzin), wykłady dotyczące polskiej historii, kultury i literatury, prowadzone równolegle w języku polskim i angielskim (30 godzin) oraz zajęcia dodatkowe i integracyjne. Kurs odbywać się będzie na platformie UMCS E-kursy.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został wybrany do realizacji tego projektu jako jedna z 6 uczelni w Polsce.

Udział w kursie i wszystkich związanych z nim działaniach jest dla uczestników kursu bezpłatny.

Celem kursu jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym.

Zajęcia lektoratowe (poziomy od A1 do C1), w wymiarze 3 godzin dziennie, będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie testu plasującego. Po zajęciach języka polskiego będą odbywać się wykłady, równolegle w języku polskim i angielskim. Zajęcia dodatkowe obejmują prezentacje filmów polskich z prelekcjami i dyskusją, wycieczki wirtualne (zwiedzanie Lublina, Kozłówki, Puław, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Zamościa, Zwierzyńca i Roztocza) oraz zestaw konkursów, quizów, spotkań, warsztatów i projektów. Będą one odbywać się głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy.

Słuchacze będą też mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji u osób prowadzących zajęcia (tutoring). 

Na wszystkich zajęciach będzie sprawdzana lista obecności.

Uczestnicy otrzymają bezpłatny legalny dostęp do podręczników (po 1 na osobę), a także będą otrzymywali materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli na poszczególne lekcje. Przed rozpoczęciem kursu wszyscy uczestnicy otrzymają szczegółowy program zajęć.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w kursie.

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

 • są studentami lub naukowcami zagranicznych uczelni,
 • są cudzoziemcami lub mają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju),
 • nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce,
 • język polski nie jest dla nich językiem pierwszym,
 • posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1.

Do obowiązków uczestników kursu będzie należało:

 1. systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach i dodatkowych wydarzeniach prowadzonych w ramach kursu,
 2. udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu,
 3. współdziałanie z organizatorem kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu,
 4. posiadanie odpowiedniego sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego dobrej jakości połączenie (w tym wideo) oraz dostęp do cichego pomieszczenia – tak, by wszyscy uczestnicy zajęć mieli odpowiednie warunki do nauki.

Rekrutacja odbywa się w terminie: od 16 maja do 5 czerwca 2022 r.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z rekrutacją i realizacją kursu:

Ewelina Mitkowska-Musiatewicz

kursletni.lublin@umcs.pl; tel. +48  81 537 28 76

Prosimy kandydatów o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego:

Link do zakładki z formularzem będzie aktywny od 16 maja.

O wyniku rekrutacji poinformujemy Państwa mailowo w ciągu 10 dni od zakończenia rekrutacji, tj. do 15 czerwca 2022 r.

źródło: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  16 maja 2022