Książka Prof. Andrzeja Przegalińskiego z Instytutu Historii UMCS

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że staraniem Wydawnictwa Werset, w koedycji z Instytutem Historii UMCS, ukazała się książka Pana Prof. Andrzeja Przegalińskiego (z Katedry Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej), pt. Zanim do Lublina zawitał wielki przemysł. Zarys dziejów gospodarczych miasta w epoce międzypowstaniowej (1831-1863)

W niniejszej publikacji Autor przybliża historię życia gospodarczego miasta w czasie dla Królestwa Polskiego szczególnym: po upadku powstania listopadowego, w okresie nasilającego się ucisku paskiewiczowskiego i kilku lat odwilży poprzedzających wybuch insurekcji styczniowej. Monografia łączy erudycyjny wykład z lekkim piórem, co powinno zachęcić do lektury zarówno miłośników historii, jak i ciekawych przeszłości miasta lublinian.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i zapraszamy do lektury!

źródło: Wydział Historii i Archeologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2022