Konkurs stypendialny im. Profesora Adama Kerstena w roku 2022

Pragniemy poinformować, że współpracująca od lat z Instytutem Historii UMCS Fundacja Kerstenów zdecydowała o kontynuacji konkursu na stypendium doktoranckie dla dyscypliny historia. 
 
W związku z tym Fundacja Kerstenów wspólnie z Instytutem Historii UMCS ogłasza nabór wniosków do konkursu w roku 2022. Nagrodę stanowi roczne stypendium w wysokości 12 000 złotych brutto. Beneficjentem stypendium mogą zostać doktoranci II–IV roku Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinie historia, którzy zajmują się historią nowożytną i współczesną
 
Zgłoszenia do konkursu wraz z opisem realizowanego projektu doktorskiego, wykazem osiągnięć naukowych z ostatniego roku akademickiego oraz opinią promotora należy składać w sekretariacie Instytutu Historii UMCS.Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2022 roku. 
 
Prof. Dariusz Szewczuk, pełnomocnik IH UMCS w zakresie współpracy z  Fundacją Kerstenów.
 
źródło: Wydział Historii i Archeologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    21 września 2022