Konferencja Naukowa EkoSTUDENT ‘22

Wykorzystaj nowe forum wymiany wiedzy na temat: wyników badań naukowych i prac rozwojowych związanych z ochroną środowiska oraz projektów wdrożeniowych prowadzonych przez studentów i doktorantów w obszarze ekologii.

Do 6 listopada 2022 roku, do godziny 23.59, zgłoś tytuł swojego referatu wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 1000 słów. Zakwalifikowanie się do czynnego udziału w wydarzeniu będzie uwarunkowane koniecznością uzyskania pozytywnej recenzji komitetu naukowego konferencji.

Autorzy najlepszych referatów zostaną nagrodzeni. Pula nagród to 8000 tysięcy złotych. 

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2022 roku w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zostanie podzielona na sekcje zgodnie z klasyfikacją dziedziny nauki i sztuki, co ułatwi prezentowanie problemów ochrony środowiska z wielu punktów widzenia. Wybrane referaty trafią do oficjalnej publikacji pokonferencyjnej i będą dostępne w zasobach cyfrowych Biblioteki Narodowej oraz szeroko dystrybuowana w środowisku akademickim. 

Na miesiąc przed konferencją (od 18 października) na stronie https://ekokampus.fjk.org.pl/ostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy.

Już dziś warto kliknąć „Weź udział” na wydarzeniu na Facebooku, aby być na bieżąco z informacjami o konferencji: https://fb.me/e/31jqQ7WNq  

Zapraszamy!

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    14 października 2022