Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy | Konferencja połączona z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej prof. zw. Grażyny Krasowicz-Kupis

 Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo - Dydaktycznej

„Komunikacja językowa i diagnoza psychologiczna – barwne konteksty, owocne perspektywy”,

która odbędzie się dn. 10.10.2023 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie.

 Konferencja połączona jest z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej Pani prof. dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis

W konferencji wezmą udział wybitni polscy naukowcy, którzy przedstawią najnowsze doniesienia z badań dotyczących problematyki języka, komunikacji językowej i jej zaburzeń. Ponadto przedstawione zostaną problemy diagnozy psychologicznej oraz nowatorskie narzędzia diagnostyczne z obszaru psychologii edukacji. Konferencja będzie okazją do dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym w środowisku akademickim oraz przyczyni się do podniesienia wiedzy i kompetencji zawodowych zaproszonych psychologów-praktyków.

Okolicznościową korespondencję związaną z Jubileuszem  Pani Prof. dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis można przesyłać pocztą tradycyjną do 03.10.2023 r. na adres:

Komitet Organizacyjny Konferencji
Instytut Psychologii UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin
lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.kostka-szymanska@mail.umcs.pl

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Kostka-Szymańska
Komitet Organizacyjny

Załączniki

źródło: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    18 września 2023