Katalog roślin leczniczych Ogrodu Ziołowego

Katalog roślin leczniczych Ogrodu Ziołowego UMCS już dostępny!

Na stronie Ogrodu Ziołowego pojawiła się nowość - Katalog roślin leczniczych - zawiera on krótkie charakterystyki roślin, uwzględnia pochodzenie, rodzaj pozyskiwanego surowca oraz możliwość praktycznego ich wykorzystania. W katalogu można znaleźć prawie 50 różnych gatunków roślin wraz ze zdjęciem. 
 
 

Ogród Ziołowy przy Wydziale Biologii i Biotechnologii i Instytucie Nauk Biologicznych znajduje się obok szklarni, w pasie od strony ul. Głębokiej. W celu jego stworzenia zostały wykorzystane niezagospodarowane wcześniej nieużytki. Praca nad jego utworzeniem rozpoczęła się jesienią 2020 roku, wtedy przeprowadzono prace porządkujące teren oraz pierwsze nasadzenia roślin.

Kompozycje roślin w Ogrodzie Ziołowym aranżowane są w taki sposób, aby zapewnić ciągłość kwitnienia przez cały sezon wegetacyjny. Do nasadzeń wykorzystano rośliny jednoroczne, byliny i formy krzewiaste, które będą przypominać o naturalnym rytmie życia: narodziny, rozwój, dojrzewanie, przekwitanie. Szczególne miejsce w ogródku mają rośliny lecznicze, tj. mięta pieprzowa Mentha x piperita, przywrotnik Alchemilla sp., ruta zwyczajna Ruta graveolens, szałwia lekarska Salvia officinalis, lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia, żywokost Symphytum, krwawnik Achillea sp., pysznogłówka Monandra sp., kłosowiec Agastache sp., dziurawiec zwyczajny Hipericum perforatum, bylica piołun Artemisia absinthium, cząber górski Satureja montana itp. Reprezentują one różne rodziny botaniczne, większość jest wpisana na listy gatunków farmakopealnych lub znane są jako surowce wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej. Wśród nasadzeń nie zabrakło również gatunków typowo ozdobnych, kwitnących wiosną: krokusów Crocus sp., tulipanów Tulipa sp., hiacyntów Hyacinthus sp., czy czosnków Allium sp., latem: jeżówek Echinacea sp., hortensji  Hydrangea sp., powojników Clematis sp., piwonii Paeonia sp., lilii Lilium sp. oraz jesiennych astrów Aster sp.

Na rabaty wprowadzony został również materiał udostępniony przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, m.in. miodunka ćma Pulmonaria obscura, pełnik europejski Trollius europaeus, rdest wężownik Polygonum bistorta, wiesiołek krzewiasty Oenothera fruticosa, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, naparstnica żółta Digitalis lutea, mydlnica lekarsa Saponaria officinalis.

Nasadzenia stanowią cenny materiał do zajęć laboratoryjnych dla studentów, pokazów dla grup odwiedzających Wydział Biologii i Biotechnologii oraz badań prowadzonych przez Pracowników Uczelni.

Ze względu na wciąż pogarszającą się sytuację związaną ze spadkiem liczebności owadów zapylających, zasadzone zotały również rośliny o, potwierdzonej badaniami, dużej wydajności pożytkowej. Na terenie przylegającym do parkingu zaczęła powstawać łąka kwietna, na której stanął hotel dla owadów. Pomoże to w edukacji i szerzeniu wiedzy oraz możliwości poprawy bazy pokarmowej zapylaczy w tym rejonie miasta.

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2022