IX Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych | Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolską konferencję bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych: TEGO JESZCZE NIE BYŁO W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH.

Termin: 21 września 2023 r., rozpoczęcie o godz. 09:00

Miejsce: Aula A.1.16 (parter) Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 45)

Celem wydarzenia jest przedstawienie pomysłów i inicjatyw, które jak dotąd nie były w pełni wykorzystane w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, a które mogą wpłynąć na jakość oferty, podejmowanych działań i rozwój tych instytucji. Obecnie o popularności bibliotek nie decyduje liczba czy rodzaj posiadanych woluminów, lecz wprowadzane przez nie innowacje, za które uważa się fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym czy psychologicznym. W związku z tym Biblioteki muszą nie tylko spełniać swoje podstawowe funkcje informacyjne i edukacyjne, ale także powinny inspirować, angażować użytkowników, wzbudzać ich ciekawość kulturową, intelektualną, ich kreatywność.

Konferencja ma charakter praktyczny i jest skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu także całe środowisko bibliotekarskie - przedstawicieli bibliotek uniwersyteckich, publicznych i innych typów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji, prowadzących do polepszenia jakości usług oferowanych użytkownikom przez współczesne Biblioteki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod LINKIEM.


Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - Jarosława Stawiarskiego, Wojewody Lubelskiego - Lecha Sprawki, Prezydenta Miasta Lublin - dr. Krzysztofa Żuka, Lubelskiego Kuratora Oświaty - Teresy Misiuk, Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS - dr. hab. Wojciecha Ziętary, prof. UMCS i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Załączniki

źródło: Wydział Politologii i Dzienikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    14 września 2023