Instytutowe seminarium naukowe INB WBiB

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe dotyczące badań prowadzonych w obszarze szeroko pojętej biologii środowiskowej i zrównoważonego rozwoju. W seminarium wezmą udział przedstawiciele jednostek europejskich, które wspólnie z grupą kierowaną przez dr hab. Małgorzatę Wójcik, prof. UMCS, realizują międzynarodowy projekt GOLD. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 13 grudnia, w sali 151B.

Będzie to okazja do posłuchania prezentacji na temat międzynarodowych projektów realizowanych przez przedstawicieli greckich jednostek naukowych - CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING (CRES) z Pikermi oraz AGRICULTURAL UNIVERSITY z Aten. Projekty te są związane z zastosowaniem procesów fitoremediacji w oczyszczaniu gleb, zanieczyszczonych głównie metalami ciężkimi (projekty GOLD, MIDAS i FORTE).

Naukowcy z naszego Instytutu przedstawią projekty realizowane w ostatnich latach w szeroko pojętym obszarze bioremediacji, zastosowaniu biopreparatów w rolnictwie i ochronie zwierząt czy też badań nad fitopatogenami. 

Program seminarium

10:00 – 11:00            

Eleni Papazoglou – Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production (GOLD)

Efthymia Alexopoulou – Utilization of Marginal lands for growing sustainable industrial crops and developing innovative bio-based products (MIDAS)

Danai Kotoula – Supply and application of fiber crops for sustainable soil remediation and bio-based raw material production for industrial uses (FORTE)

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 12:30            

Monika Janczarek – Endophytic microorganisms from rhizosphere - their role and applications in symbiosis, biological protection, biostimulation of plants' growth and soil bioremediation

Agnieszka Szuster-CiesielskaPeronospora ficariae and Wilsoniana bliti as potential allergenic-fungus like organisms – in vitro studies

Aneta Ptaszyńska – Impact of the Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. coal mine on the accumulation of selected heavy metals in the food chain: plants, pollinators, insectivorous birds

Jerzy WielboThe use of rhizobia and their metabolites (Nod factors) in agriculture and bioremediation

12:30 – 13:30 dyskusja podsumowująca spotkanie

Serdecznie zapraszamy na seminarium!

Małgorzata Wójcik
Anna Jarosz-Wilkołazka

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2022