Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym

„Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” to międzynarodowy projekt, którego pomysłodawcą i liderem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W skład konsorcjum wchodzą także Uniwersytet z Włoch (Università degli Studi di Messina) oraz Uniwersytet z Oviedo (Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Hiszpania).

Podczas realizacji projektu opracowane zostaną następujące rezultaty projektu:

  • Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla wykładowców, nauczycieli szkolnych i przyszłych nauczycieli
  • Otwarte cyfrowe zasoby edukacyjne (wykłady online, podcasty, materiały dydaktyczne)
  • Filmy dydaktyczne dostosowane do potrzeb w zakresie ich odbioru różnych grup studentów.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami pracy intelektualnej wypracowanymi w ramach projektu. Znajdziecie je Państwo w zakładce: Rezultaty pracy intelektualnej.

Wkrótce dostępna będzie też wersja angielska.

https://www.umcs.pl/pl/innowacyjne-zasoby-edukacyjne-w-ksztalceniu-zdalnym,22153.htm

źródło: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    27 października 2022