Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ramach finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) projektu „E-learning i ICT w edukacji w Polsce i Belgii. Badania porównawcze” (program wymiany bilateralnej Polska-Walonia Bruksela) ukazał się kolejny anglojęzyczny e-book pt. "Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium" pod redakcją dr hab. prof. uczelni Lidii Pokrzyckiej z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS i prof. Bruno De Lièvre z Uniwersytetu w Mons (Belgia).

fot. Wydawnictwo UMCS


W trakcie realizacji projektu badacze przeprowadzili szereg wywiadów, ankiet, uczestniczyli w seminariach i konferencji, poświęconym rozwojowi i przyszłości nauczania zdalnego oraz innowacjom w nauczaniu na wszystkich szczeblach kształcenia. Wyniki badań przedstawione są m.in. w tej publikacji, będą także systematycznie publikowane w czasopismach naukowych, już po zakończeniu projektu. Pierwsza część e-booka dotyczy problemów związanych z wdrażaniem e-learningu w Polsce, a druga – w Belgii. Naszkicowano zagadnienia powiązane z rozwojem e-learningu w tych dwóch krajach, ewoluujących zainteresowań naukowców kształceniem online, a także pokazano z czym wiąże się nauczanie zdalne w praktyce nauczania.


Ważne jest systematyczne wdrażanie e-learningu w praktyce nauczania w szkolnictwie wyższym, ale także zwrócenie uwagi na to, jak istotne jest spojrzenie na nauczanie zdalne poprzez perspektywę koncernów, firm, które wykorzystują e-learning w sposób coraz bardziej efektywny i przynoszący konkretne zyski. Odpowiednie wdrażanie nauczania zdalnego na wszystkich szczeblach kształcenia, daje możliwości wykorzystywania wiedzy przez przyszłych pracowników firm państwowych i komercyjnych. E-learning to przyszłość edukacji i rozwoju firm, o czym muszą pamiętać sami wykładowcy akademiccy, systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, by nie zawieść oczekiwań studentów.  


Serdecznie zachęcamy do lektury! E-book jest dostępny do pobrania pod LINKIEM.

źródło: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    3 stycznia 2023