Horyzont Europa - otwarcie konkursów na 2023 rok dla klastra 2

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się aktualnie ogłoszonymi przez Komisję Europejską konkursami dla klastra 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne.

Termin składania projektów w klastrze 2 "Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne" upływa 14 marca 2023, a dla tematów dotyczących Europejskiej Chmury Współpracy na rzecz Dziedzictwa Kulturowego – 21 września 2023.

Szczególowe informacje o ogłoszonych naborach dostępne są na portalu Funding & tender opportunities: Konkursy 2023 | klaster 2

Tematyka konkursów na 2023 r:

* w obszarze Demokracji:

 • Ochrona przed dezinformacją i wpływami i manipulacjami zewnętrznymi
 • Rządy demokratyczne o okresie zmian społecznych
 • Walka z korupcją i wpływami na politykę

* w obszarze Dziedzictwa Kulturowego wraz z tematami dotyczącymi Europejskiej Chmury Współpracy na rzecz Dziedzictwa Kulturowego (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage – Cloud ECCC):

 • Zaawansowane technologie na rzecz dziedzictwa kulturowego, w tym cyfryzacja,
 • Przemysł kreatywny i kulturalny dla zrównoważonej transformacji klimatycznej,
 • Rozwój ekosystemu innowacji w sektorze gier video.

* w obszarze Transformacji:

 • Nowe formy zatrudnienia i ich efekty ekonomiczne i społeczne
 • Zapobieganie niedoborom umiejętności i zatrudnienia w Europie
 • Rozwiązywanie problemów związanych z nierównościami w systemach opieki oraz w ekologicznej i cyfrowej transformacji

Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze zapraszamy również do udziału w Dniu Brokerskim dla klastra 2, organizowanym w ramach realizacji zadań przez projekt NCP: Net4Society. Link do rejestracji

Program pracy Horyzontu Europa na lata 2023-2024, określający szczególowe cele i wytyczne dla składanych wniosków, dostępny jest do pobrania tutaj: Programu Pracy.

Żródło: kpk.gov.pl


Centrum Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe 

źródło: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,36,horyzont-europa-otwarcie-konkursow-na-2023-rok-dla-klastra-2,125499.chtm

 

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  3 stycznia 2023