Gratulacje dla laureatów konkursów NCN: OPUS 22 i SONATA 17

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursów OPUS 22 i SONATA 17 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Katedry Radiochemii i Chemii Środowiskowej oraz Katedry Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii w Instytucie Nauk Chemicznych, Wydziału Chemii UMCS.

Laureaci konkursu OPUS 22:

  • dr hab. Agata Bartyzel tytuł: „Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania” (projekt w konsorcjum; UMCS jest partnerem, Uniwersytet Medyczny w Lublinie liderem) kwota 1 944 680 PLN (dla UMCS 84 180 PLN).
  • prof. dr hab. Patryk Oleszczuk tytuł: „Chemiczne i biologiczne transformacje nanocząstek na bazie metali i ich rola w transmisji nowo pojawiających się zanieczyszczeń z gleby do diety człowieka” (projekt w konsorcjum; UMCS jest partnerem, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie liderem) kwota: 1 691 820 PLN (dla UMCS 244 000 PLN).

Laureat konkursu SONATA 17:

  • prof. dr hab. Patryk Oleszczuk tytuł: „Demetalizacja osadów ściekowych w kierunku otrzymania surowców do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów” (projekt w konsorcjum UMCS jest partnerem, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie liderem) kwota: 1 519 800 PLN (dla UMCS 298 800 PLN).

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Podlegają oni kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu. W tej edycji konkursu, oprócz wniosków obejmujących krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy Lead Agency Procedure w programie Weave. 

Konkurs SONATA 17 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe (trwających 12, 24 lub 36 miesięcy).

Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą laureatów na stronie internetowej NCN.

źródło: Wydział Chemii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    26 maja 2022