Geopolityka w Arktyce

Już w najbliższy czwartek, 7 kwietnia br. o godz. 17.15, zapraszamy na odczyt przygotowany przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Gościem spotkania będzie dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS, który wygłosi wykład pt. „Geopolityka w Arktyce”. Miejsce spotkania: Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (Al. Kraśnicka 2D, I piętro). Wstęp wolny!

Tematyka wykładu

Region Arktyki przez stulecia przyciągał żeglarzy, łowców oraz badaczy swą trudno dostępną, a zarazem niezwykłą polarną przestrzenią i jej bogactwami. Z biegiem czasu północe kresy Euroazji i Ameryki stały się też miejscem kolonialnych podbojów, ekspansji politycznej oraz eksploatacji wielu różnych zasobów naturalnych. Następnie, w XX wieku, także głębie Oceanu Arktycznego oraz przestrzeń powietrzna nad biegunem północnym nabrały geostrategicznego i militarnego znaczenia. Te wszystkie wątki wpisują się w fascynującą historię geopolitycznego wymiaru Arktyki, który współcześnie staje się bezprecedensowo ważny nie tylko dla państw arktycznych, ale w zasadzie dla całego świata. Zapraszamy na prelekcję skierowaną do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych zmieniającą się sytuacją geopolityczną w Arktyce oraz jej znaczeniem dla świata.

Michał Łuszczuk 

Doktor habilitowany nauk społecznych, prof. UMCS, zatrudniony w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Jest członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN oraz Thematic Network on Geopolitics and Security przy Arctic University. Jego zainteresowania badawcze obejmują geopolitykę regionów polarnych, społeczno-ekonomiczną adaptację do zmian klimatu w Arktyce, historię polskich badań polarnych i politykę polarna Polski, jak również turystykę w regionach polarnych.

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2022