Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych”, która odbędzie się 20-21 czerwca 2023 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie. 

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących gospodarki finansowej podmiotów sektora samorządowego.  

Ważną częścią Konferencji będzie panel dyskusyjny nt. „Kierunków racjonalizacji polskiego systemu finansów samorządowych”, realizowany w partnerstwie z Instytutem Finansów MF 

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Katedrę Finansów Publicznych Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów  Uniwersytetu w Białymstoku.  

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    12 maja 2023