Dr Mirosław Łoboda, prof. UMCS gościem na WNOZiGP

W czwartek, 2 czerwca br. o godz. 17.15 Wydział Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej zapraszama na ostatni już przed okresem wakacyjnym odczyt przygotowany w ramach cotygodniowych spotkań Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Jako Wydział Ekonomiczny zapraszamy tym bardziej, że gościem będzie nasz emerytowany pracownik, były Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, dr Mirosław Łoboda, prof. UMCS, który wygłosi wykład pt. „Rola przedsiębiorców ewangelickich w tworzeniu przemysłu Lublina, czyli o pożytkach z przyjmowania imigrantów”. Na spotkanie zapraszamy do Auli Wydziału NoZiGP UMCS (al. Kraśnicka 2D w Lublinie, I piętro). Wstęp wolny! Zapraszamy!

Tematyka prelekcji

Trudno byłoby pominąć wpływ ewangelików lubelskich na kształt miasta, a zwłaszcza na jego krajobraz gospodarczy. Bezsprzecznie mieli oni ogromy udział w tworzeniu zrębów przemysłu, na których później budowano kolejne wcielenia lubelskich przedsiębiorstw. Vetterowie i ich browary, bracia Frick i ich słodownia, Moritzowie i ich fabryka maszyn rolniczych, bracia Krausse i ich młyn, Emil Plage i jego zakłady mechaniczne oraz rektyfikacja – to najbardziej spektakularne przykłady biznesów założonych i prowadzonych z sukcesem przez wiele lat przez rodziny związane z lubelskim zborem ewangelickim. Gdyby ich zabrakło – Lublin byłby miastem innym, być może o zupełnie odmiennej tożsamości. Efekty pracy tych de facto imigrantów z zachodu, widoczne po dzień dzisiejszy, dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że wielokulturowość , wsparta tolerancją i kulturą zaufania, może być znaczącym impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości , gospodarki i społeczeństwa każdego miasta. Dobrze, że udało się ją wykorzystać dla dobra Lublina, wielokulturowego Lublina.

źródło: Wydział Ekonomiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2022