Dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS – powołany na przewodniczącego zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki”

Sekretarz Stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom Zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki" Przewodniczącym zespołu został dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS.

Do zadań Zespołu będzie należała ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu pod nazwą „Perły nauki”. Członkowie zespołu będą sporządzali i przedstawiali Ministrowi Edukacji i Nauki opinie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programu. Zespoł będzie róznież dokonywać oceny raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych
przyznanych w ramach programu oraz opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

Przedmiotem programu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego/artystycznego.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

 

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2022