Debata ekspercka Centrum CeReClimEn UMCS

18 maja br. (czwartek) w godz. 11:00-13:00 w Audytorium Centrum Ecotech-Complex UMCS odbędzie się debata ekspercka pt. „Wojenna i cywilna degradacja środowiska”. Organizowana jest ona przez Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS (Centrum CeReClimEn UMCS) we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych UMCS.

Jak działania człowieka wpływają na kondycję ekosystemów? Dlaczego utrata zasobów przyrodniczych nie jest już problemem moralnym, czy ekologicznym - ale kwestią naszego „być, albo nie być”? Jakie są możliwości sankcji i zapobiegania takim katastrofom? O tym wszystkim rozmawiać będą paneliści. Wybrane zostały dwa ekstremalne przykłady do oceny skutków degradacji środowiska: Ukraina i Syria w stanie wojny oraz skażona Odra.

Moderatorem będzie dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS, ekspert z zakresu prawa rolnego, ochrony zasobów naturalnych oraz agroprzedsiębiorczości, inicjatorka debaty.

To pierwsze wydarzenie z cyklu debat eksperckich Centrum CeReClimEn UMCS pn. PLANETA XXI, które zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego.

Celem zarówno tej jak i kolejnych debat jest edukacja ekologiczna, niezwykle istotna, ponieważ potencjał biologiczny naszej planety, rozumiany jako zdolność jej ekosystemów do regeneracji, został krytycznie naruszony. Cykl organizowanych przez CeReClimEn UMCS wydarzeń służy też zacieśnianiu współpracy międzydyscyplinarnej oraz międzynarodowej między naukowcami i łączeniu nauki z biznesem.

Eksperci debaty Centrum CeReClimEn UMCS
(fot. Arkadiusz Zawadzki)


Panelistami będą:

 • prof. dr hab. Marek Kulik (UMCS);
 • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie);
 • dr hab. Radosław Pastuszko, prof. UMCS (UMCS);
 • dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie);
 • dr Monika Żuchowska-Grzywacz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu).

Debata będzie rejestrowana audiowizualnie. Osoby uczestniczące w wydarzeniu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby niniejszej realizacji.

Serdecznie zapraszamy na debatę ekspercką Centrum CeReClimEn UMCS.

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  17 maja 2023