Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2022

Miło nam poinformować, że Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zostało docenione przez jury Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i uzyskało tytuł laureata Polskiej Nagrody Innowacyjności 2022, jako jedno z trzech centrów, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu.

Rada Kongresowa, będąca jury Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, wyróżniła Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, biorąc pod uwagę m.in. wpływ jednostki na komercjalizację Uczelni, kierunki jej rozwoju, a także efekty realizacji projektu pn. Inkubator Innowacyjności.

IX Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się w dniach 14-15 listopada br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Drugi raz z rzędu gospodarzem wydarzenia zostało Miasto Kraków, a głównym Partnerem Województwo Małopolskie.

Tegoroczny Polski Kongres Przedsiębiorczości pod hasłem „Rozwój, nowoczesność, przyszłość” poruszał kwestie dotyczące problemów współczesnego świata, z którymi zmaga się każdy przedsiębiorca oraz stanowił okazję do spotkania m.in. z przedstawicielami nauki, polityki i biznesu.

Tematyka wydarzenia dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z nowym obliczem innowacyjnej nauki, rolą samorządu w Polsce oraz biznesem XXI wieku, czyli rozwojem m.in. Smart Factory na miarę dzisiejszych czasów, rynku nieruchomości oraz intensywnym rozwojem sektora usług.

Wydarzenie obejmowało ponad 20 paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyło 200 prelegentów. Anna Grzegorczyk, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS wzięła udział w panelowej dyskusji pt. "Nie ma przyszłości bez nowoczesności – nowe oblicze nauki". Uczestnicy dyskutowali m.in. o wsparciu uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy i technologii w warunkach akademickich, nauce i biznesie, czyli styku edukacji i przedsiębiorczości oraz współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Podczas IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości przyznano także nagrodę „Fundament 2022” Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii. W imieniu Porozumienia nagrodę odebrała Anna Grzegorczyk, która została wybrana na członka Rady Koordynacyjnej PACTT na kolejną 2-letnią kadencję.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

żródło: Centrum Prasowe UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2022