"Budowanie propolskiego lobby" - konferencja - V Światowe Forum Mediów Polonijnych

W dniu 24 października br. w murach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS miały miejsce dwa wydarzenia o randze międzynarodowej - Konferencja "Budowanie propolskiego lobby" i V Światowe Forum Mediów Polonijnych, których partnerem jest Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

fot. Ihor Kolisnichenko


Zgromadzeni stacjonarnie w wydziałowej sali rad naukowych i zdalnie, przy ekranach komputerów uczestnicy konferencji w ciągu 2 godzin dyskutowali o dobrym wizerunku Polski i Polaków w ich krajach zamieszkania.

Następnie zaś, po powitaniu gości m.in. przez JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego i prof. dr hab. Iwonę Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, rozpoczęło się V Światowe Forum Mediów Polonijnych, które w tym roku odbyło się pod hasłem "Media wobec sytuacji kryzysowych".

W gronie obradujących w ramach 3 bloków tematycznych forum prelegentów znalazły się dr hab. Magdalena Piechota i dr Elżbieta Pawlak-Hejno z Katedry Komunikacji Medialnej UMCS, które podczas swoich wystąpień skupiły się na zagadnieniach związanych z perspektywą medioznawczą sytuacji kryzysowych.


Organizatorem Konferencji "Budowanie propolskiego lobby" jest Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.
Organizatorem V Światowe Forum Mediów Polonijnych jest Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji - ZOP i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych.


źródło: Wydział Politologii i Dzienikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    28 października 2022