Akcja COST dla zespołu prof. Marka Tchórzewskiego

Międzynarodowe konsorcjum TRANSLACORE będzie realizowało przedsięwzięcie pt. „Translational control in Cancer European Network”. Członkiem tego konsorcjum z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest prof. Marek Tchórzewski z Katedry Biologii Molekularnej natomiast Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr hab. n. med. Adolfo Rivero-Müller, prof. UM, z Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej.

Współpraca naukowa będzie realizowana przez kilkanaście europejskich uniwersytetów w ramach inicjatywy „the European Cooperation in Science and Technology – COST” (konkurs OC-2021-1). Działanie to jest skierowane na poznanie molekularnych podstaw zmian patologicznych w organizmie człowieka jakim jest proces nowotworzenia, zwracając uwagę na fundamentalny proces biologiczny jakim jest biosynteza białka.

Europejska akcja COST jest to program finansowany przez UE, umożliwiający naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie w celu formowania tzw. przestrzeni naukowych, w celu rozwijania innowacyjnych pomysłów i wykorzystania potencjału nauki europejskiej.

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej współpracy!

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu

źródło: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2022