„Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości” - konferencja

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

poświęcona pamięci prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego

Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości

Lublin, 8–9 grudnia 2022 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa Żywa tradycja – dziedzictwo zbiorowej tożsamości organizowana przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego odbędzie się 8–9 grudnia 2022 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXXII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić tematyce szeroko pojmowanej tradycji. Jakie formy ona przybierała i przybiera? Jak lud pamięta i przekazuje własną tradycję, a jak zapisuje się ona w pamięci innych grup? Interesuje nas szczególnie to, w jaki sposób „ludowe pamiętanie” wpływa na kształt nowoczesnej tożsamości. Jakie miejsce tradycja, dziedzictwo i pamięć o nich zajmuje we współczesnym świecie? Jak wpływają na naszą podmiotowość? Do twórczej refleksji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin zainteresowanych tą tematyką.


Proponowane zagadnienia:

 • żywa tradycja,
 • tradycja a niematerialne dziedzictwo kulturowe,
 • formy tradycji,
 • pamięć o tradycji,
 • tradycja ludowa a tożsamość i podmiotowość,
 • tradycja a ludowy przekaz muzyczny,
 • rola tradycji muzycznych w kształtowaniu tożsamości,
 • współczesne ruchy, nurty i wspólnoty budujące tożsamość w oparciu o tradycję,
 • interpretowanie tradycji we współczesnej kulturze.

Konferencję otworzy panel dyskusyjny, w którym udział wezmą zaproszeni przez organizatorów eksperci: prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno), dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice), dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin), dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa).


Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia uczestnictwa zawierające tytuł referatu wraz z abstraktem (150–200 słów) należy przesłać do 8 listopada 2022 roku.

Informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: mikolajki.folk.pl/konferencja.

Opłata konferencyjna wynosi 400,00 zł i obejmuje materiały konferencyjne, druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty, obiad w dniu konferencji oraz karnet na koncerty w czasie Festiwalu. Opłata nie dotyczy członków komitetu naukowego.

Nr konta bankowego zostanie przekazany po zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Jeśli z powodów niezależnych od organizatorów, konferencja nie będzie mogła odbyć się stacjonarnie, zostanie zorganizowana w formie wideokonferencji moderowanej online.

Bez względu na formę obrady będą transmitowane na żywo na fanpage’u Mikołajek Folkowych.


Komitet naukowy:

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (IJiL UMCS, Lublin)

prof. dr Kristina Rutkowska (Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno)

dr hab. Irina Klymenko, prof. NMAU (NMAU, Kijów)

dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. UŚ (IJP UŚ, Katowice)

dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS (INoKSiM UMCS, Lublin)

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (INoK UMK, Toruń)

dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (IHiA UP, Kraków)

dr hab. Kacper Pobłocki (EUROREG UW, Warszawa)

dr Jaśmina Korczak-Siedlecka (DHIW, Warszawa)

Patronat: Komisja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział Lubelski


Komitet organizacyjny:

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS (IJiL UMCS)

dr Agata Kusto (INoK UMCS)

dr Damian Gocół (IJiL UMCS)


Sekretarz konferencji:

mgr Sylwia Gierczak (IJiL UMCS)

Organizatorzy: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS, Instytut Nauk o Kulturze UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

źródło: Wydział Filologiczny UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  17 października 2022