„Mengerian Economics” - nowa publikacja dr. Łukasza Jasińskiego

12 maja, w prestiżowym wydawnictwie Edward Elgar Publishing, została wydana nowa praca zbiorowa pt. „Mengerian Economics”. Jednym z jej redaktorów oraz autorem rozdziału („Bitcoin from Menger’s perspective”) jest dr Łukasz Jasiński z Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej.

Opis książki: W historii ekonomii można znaleźć wiele prac, które przez lata pozostawały niezauważone. Jak podkreślał Friedrich August von Hayek, przypadek „Zasad ekonomii” Carla Mengera jest wyjątkowy, ponieważ dzieło to zrewolucjonizowało już dobrze rozwiniętą naukę, ale dzięki przypadkowym okolicznościom, znajdowało się tylko w ograniczonym obiegu.

Chociaż w 2021 roku  minęło dokładnie 150 lat od publikacji „Zasad ekonomii” Mengera i 100 lat od jego śmierci, to dzieło człowieka, który stworzył Austriacką Szkołę Ekonomiczną, wciąż pozostaje inspirujące i aktualne.

Autorzy książki skupili się na przedstawieniu życia Mengera, jego filozoficznych inspiracji i teorii. Przedstawili oni wyjątkowość jego światopoglądu filozoficznego i zastosowania spostrzeżeń ekonomisty do rozważań nad powstaniem pieniądza, bitcoina, spontanicznością instytucji, a także różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, charakterystyki zjawiska dóbr wspólnych oraz postępu technologicznego.

 

O autorze: 

Dr Łukasz Jasiński jest laureatem IV edycji konkursu (2016 r.) organizowanego przez Związek Banków Polskich – „Etyka w finansach. Nagroda Robina Cosgrove” oraz stypendystą Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Dr Jasiński jest także zwycięzcą Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych naukowców za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2021 r. Nagroda ta została przyznana za monografię pt. „Markets vs Public Health Systems: Perspectives from the Austrian School of Economics” (wyd. Routledge).

Dodatkowe informacje na stronie Edward Elgar.

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    18 maja 2023