„Annales UMCS, sectio K – Politologia” - wyniki oceny czasopisma

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K - Politologia” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” (ISSN: 1428-9512, e-ISSN: 2300-7567) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021, a wskaźnik ICV za ten okres wyniósł 100.00.

Zachęcamy do odwiedzenia paszportu czasopisma na stronie Index Copernicus International (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=19839). ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania.

źródło: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    29 września 2022