Wpis warunkowy

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH NIEZALICZENIE UNIEMOŻLIWIA PRZYZNANIE
WARUNKOWEGO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR/ROK STUDIÓW

 

Wykaz przedmiotów dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2022/2023 dla kierunku: Praca socjalna i Psychologia