Wpis warunkowy

Wykaz przedmiotów, których niezaliczenie uniemożliwia przyznanie warunkowego wpisu na kolejny semestr/rok studiów