Wpis warunkowy

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, KTÓRYCH NIEZALICZENIE UNIEMOŻLIWIA PRZYZNANIE
WARUNKOWEGO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR/ROK STUDIÓW