Wizyta w Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Żytomierzu

W ramach współpracy pomiędzy Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Żytomierzu a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 13-15 listopada 2017 roku do Żytomierza na zaproszenie miejscowej Uczelni odbyła  wizytę naukową kierownik Zakładu Pracy Socjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS  dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw. Szczegóły wizyty zostały opisane w gazecie "Słowo Polskie" wydawanej w Żytomierzu na Ukrainie i znajdują się w poniższym linku:

http://slowopolskie.org/polscy-naukowcy-z-wizyta-w-zytomierzu/

    Aktualności

    Data dodania
    27 listopada 2017