Wizyta studyjna na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji

W dniach 25-27.08.2021 roku odbyła się wizyta studyjna pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

W wizycie uczestniczyli: prof. dr hab. Anna Kanios, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej, dr hab. Małgorzata Kuśpit (Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki) oraz mgr Łukasz Kwiatkowski (Katedra Pedagogiki Społecznej).

Wizyta realizowana była w ramachmiędzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego Individual reintegration course as a important part of social work- finansowanego w ramach projektu PO WER pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Podczas spotkania z kierownikiem Katedry Pracy Socjalnej prof. PaedDr Peterem Jusko (Słowacja) omówiono najważniejsze dokonania projektowe oraz nakreślono perspektywy współpracy na przyszłość.

    Aktualności

    Data dodania
    6 września 2021