Wirtualny Kampus - instrukcje tworzenia kursów

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczone są instrukcje zakładania kursów oraz prowadzenia zajęć na Wirtualnym Kampusie UMCS. Zapraszamy do korzystania. 


LISTA DOSTĘPNYCH INSTRUKCJI: (kliknięcie w tytuł przenosi do danej instrukcji)

1. Jak założyć kurs w Wirtualnym Kampusie UMCS

2. Jak przygotować kurs przed udostępnieniem go studentom (zmiana widoczności i umożliwienie zapisów) 

3. Jak zorganizować pracę w obrębie kursu na Wirtualnym Kampusie UMCS.

4. Jak przypisać sobie rolę prowadzącego kurs

5. Jak zamieścić materiały dla studentów

6. Jak dodawać linki do stron internetowych/filmów

7. Dodawanie aktywności i zadań dla studentów

8. QUIZ - tworzenie, dodawanie pytań, ponowna edycja i przeniesienie do innego kursu

9. Dodawanie pytań do quizów

10. Jak przypisać doktorantowi rolę prowadzącego zajęcia? (dla promotorów)

11. Jak ustawić skalę ocen w kursie w Wirtualnym Kampusie

12. Jak śledzić postępy studentów (śledzenie ukończenia aktywności) w Wirtualnym Kampusie

13. Jak prowadzić wideokonferencje na Wirtualnym Kampusie

14. SPRAWDZIANY PRACOWNIKA - instrukcja

15. Jak założyć obszar konsultacji na Wirtualnym Kampusie (WIDEOKONFERENCJA BigBlueButton)

16. Jak  tworzyć kurs z kopii? Jak przenieść ukończone kursy do archiwum?

17. Kopiowanie wybranych elementów do innego kursu, ustawienie grup wraz z hasłem do samodzielnego zapisu, utworzenie dziennika obecności

18. Raportowanie

 

 


17. Kopiowanie wybranych elementów do innego kursu, ustawienie grup wraz z hasłem do samodzielnego zapisu, utworzenie dziennika obecności

 

 

16. Jak  tworzyć kurs z kopii? Jak przenieść ukończone kursy do archiwum?

 

 

15. Jak założyć obszar konsultacji na Wirtualnym Kampusie (WIDEOKONFERENCJA BigBlueButton)

 

 

14. SPRAWDZIANY PRACOWNIKA - instrukcja

 

 

13. Jak prowadzić wideokonferencje na Wirtualnym Kampusie

12. Jak śledzić postępy studentów (śledzenie ukończenia aktywności) w Wirtualnym Kampusie

11. Jak ustawić skalę ocen w kursie w Wirtualnym Kampusie

10. Jak przypisać doktorantowi rolę prowadzącego zajęcia? (dla promotorów)

9. Dodawanie pytań do quizów

8. QUIZ - tworzenie, dodawanie pytań, ponowna edycja i przeniesienie do innego kursu

Zawartość:

1) Tworzenie quizu/testu sprawdzającego wiedzę.
2) Tworzenie pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, krótkiej
odpowiedzi, typu gapfil i dopasowanie.
3) Przenoszenie quizu do innego kursu (UWAGA: quiz można przenieść pod
warunkiem, że żaden student go nie rozwiązywał).

 

 

7. Dodawanie aktywności i zadań dla studentów:
    a. quiz
    b. zadanie wymagające przesłania plików
    c. zadanie polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania
    d. udział w dyskusji na forum

6. Jak dodawać linki do stron internetowych/filmów

 5. Jak zamieścić materiały dla studentów

4. Jak przypisać sobie rolę prowadzącego kurs


3. Jak zorganizować pracę w obrębie kursu na Wirtualnym Kampusie UMCS.

W filmie zostały poruszone następujące kwestie: 
     a. Jak ograniczyć dostęp do kursu (nadać hasło)? 
     b. Jak zorganizować podział sekcji w obrębie kursu?

 2. Jak przygotować kurs przed udostępnieniem go studentom (zmiana widoczności i umożliwienie zapisów) 

 1. Jak założyć kurs w Wirtualnym Kampusie UMCS

  

Instrukcje tekstowe:

 

 

Plik z inspiracjami do tworzenia kursów on-line. W pliku zamieszczone są:
1) źródła, z których można korzystać celem udostępnienia dodatkowych materiałów dla studentów
2) programy do nagrywania
3) programy do tworzenia grafiki
4) programy do prowadzenia wideokonferencji/czatów