Wirtualny Kampus - instrukcje tworzenia kursów

Szanowni Państwo

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UMCS  (nr 22/2020 z 24 marca 2020 r.) w dniu 24.03.2020 uruchomiliśmy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii kształcenie zdalne.

W semestrze letnim 180 naszych nauczycieli akademickich i doktorantów realizuje ponad 800 KURSÓW e-learning dla studentów naszego Wydziału.
Zapraszamy:  https://kampus.umcs.pl/

W celu ujednolicenia sytemu kształcenia zdalnego wybrano wiodącą platformę e-learning, którą dla naszego Wydziału stał się Wirtualny Kampus (JEDEN SYSTEM), od lat funkcjonujący na UMCS. „WK” połączony jest z systemem USOS, automatyzuje proces obsługi zdalnego kształcenia a także archiwizacji aktywności edukacyjnej w celach sprawozdawczych. Aktywność kursowa na Wirtualnym Kampusie nie wyklucza aktywności edukacyjnej realizowanej za pośrednictwem innych mediów.

 

W związku ze zbliżającą się sesją zaliczeniowo-egzaminacyjną i koniecznością przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów dr Małgorzata Gulip przygotowała instrukcje tworzenia quizów na Wirtualnym Kampusie UMCS oraz wpisywania ocen w systemie USOS (wraz z możliwością powiadamiania studentów i przepisywania ocen do protokołu).

QUIZ - tworzenie, dodawanie pytań, ponowna edycja i przeniesienie do innego kursu

Zawartość:

1) Tworzenie quizu/testu sprawdzającego wiedzę.
2) Tworzenie pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, krótkiej
odpowiedzi, typu gapfil i dopasowanie.
3) Przenoszenie quizu do innego kursu (UWAGA: quiz można przenieść pod
warunkiem, że żaden student go nie rozwiązywał).

 

SPRAWDZIANY PRACOWNIKA - instrukcja

 

 

 

Poniżej zamieszczona jest seria filmów instruktażowych dotyczących tworzenia kursów on-line w Wirtualnym Kampusie UMCS. Tworzą one całość, która umożliwi Państwu zbudowanie od podstaw własnego kursu.

NOWE FILMY! 

Jak prowadzić wideokonferencje na Wirtualnym Kampusie

 

Jak śledzić postępy studentów (śledzenie ukończenia aktywności) w Wirtualnym Kampusie

Jak ustawić skalę ocen w kursie w Wirtualnym Kampusie

 

Jak przygotować kurs przed udostępnieniem go studentom (zmiana widoczności i umożliwienie zapisów) 

 

 1. Jak założyć kurs w Wirtualnym Kampusie UMCS


2. Jak zorganizować pracę w obrębie kursu na Wirtualnym Kampusie UMCS. W filmie zostały poruszone następujące kwestie: 
     a. Jak ograniczyć dostęp do kursu (nadać hasło)? 
     b. Jak zorganizować podział sekcji w obrębie kursu?

3. Jak przypisać sobie rolę prowadzącego kurs

4. Jak zamieścić materiały dla studentów

 5. Jak dodawać linki do stron internetowych/filmów

6. Dodawanie aktywności i zadań dla studentów:
    a. quiz
    b. zadanie wymagające przesłania plików
    c. zadanie polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania
    d. udział w dyskusji na forum

7. Dodawanie pytań do quizów

 8. Jak przypisać doktorantowi rolę prowadzącego zajęcia? (dla promotorów)


Instrukcje tekstowe:

 

 

Plik z inspiracjami do tworzenia kursów on-line. W pliku zamieszczone są:
1) źródła, z których można korzystać celem udostępnienia dodatkowych materiałów dla studentów
2) programy do nagrywania
3) programy do tworzenia grafiki
4) programy do prowadzenia wideokonferencji/czatów