Dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. Uczelni - O kobietach dawniej i dziś

Zapraszamy do posłuchania kolejnego odcinka podcastu „Głos nauki” z udziałem dr hab. Krystyny Leszczyńskiej-Wichmanowskiej, prof. Uczelni z Katedry Systemów Politycznych i Praw Człowieka UMCS, która opowie nam o kobietach i ich zmieniającej się roli na przestrzeni wieków.

– W momencie, gdy człowiek okiełznał ogień, mężczyźni pozostali w sferze, którą dzisiaj byśmy nazwali publiczną, a kobiety zostały przy tym ogniu. [...] Ten model utrzymał się bardzo długo, ale już w starożytności dyskutowano o równości płci... – mówi dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska.

Link do rozmowy: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,o-kobietach-dawniej-i-dzis-podcast-glos-nauki-,113521.chtm

dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. Uczelni – zatrudniona w Katedrze Systemów Politycznych i Praw Człowieka na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Autorka wielu publikacji i artykułów naukowych. Główne zainteresowania badawcze: transformacja społeczno-ustrojowa w Polsce po 1989 r., elity władzy publicznej oraz zagadnienia równouprawnienia i partycypacji kobiet w sferze publicznej w Polsce, Europie i świecie.

źródło: Centrum Prasowe UMCS, Fot. Bartosz Proll

    Webinary i podcasty

    Data dodania
    8 marca 2022