Uroczyste podpisanie porozumienia między Wydziałem Chemii UMCS a klasą patronacką

1 grudnia w Sali Senatu w Rektoracie UMCS-u odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia między Wydziałem Chemii UMCS a klasą patronacką XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. Wydział Chemii reprezentowała Dziekan prof. dr hab. Anna Deryło—Marczewska, a Szkołę dyrektor Joanna Galant oraz dr Anna Danczowska-Burdon. W spotkaniu uczestniczyły również Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska oraz kierowniczka Biura Promocji i Popularyzacji Nauki Barbara Uljasz.

Miło nam poinformować, że szeregi naszych klas patronackich zasiliła klasa biologiczno-chemiczna XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. Podpisane porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy Wydziałem a Szkołą. Podczas wydarzenia zostały omówione etapy realizacji umowy, a także wizja wspólnych działań podejmowanych w ramach patronatu.

W ramach współpracy Wydział Chemii UMCS oferuje klasie patronackiej pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej oraz w ramach kół zainteresowań, m.in. przeprowadzenie cyklu lekcji z zakresu chemii, pomoc dydaktyczną w zakresie realizacji autorskiego programu nauczania, umożliwienie uczniom Szkoły udziału w zajęciach/warsztatach laboratoryjnych naukowych organizowanych przez Wydział oraz imprezach organizowanych przez Wydział, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Fot. Klaudia Olender, Patryk Grzegorczyk

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2022