Uniwersytety partnerskie

 

Kraj

Miasto

Uniwersytet

Rodzaj umowy

Rok zakończenia

Rosja

Moskwa

Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa

Memorandum o przedłużeniu czasu trwania

Umowy ramowe

2020

Ukraina

Drohobycz

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Aneks do Umowy

Współpraca Wydz. Pedagogiki i Psychologii UMCS

na czas nieokreślony

Ukraina

Łuck

Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki, Łuck

Umowa o współpracy

na czas nieokreślony

Ukraina

Lwów

Lwowska Narodowa Akademia Sztuk

Umowa ramowa

2017

Słowacja

Bańska Bystrzyca

Uniwersytet Macieja Bela,
Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica

Umowa ramowa

na czas nieokreślony

Ukraina

Kijów

Instytut Edukacji Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów Umowa ramowa 2017
Ukraina Połtawa Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. V.G. Karolenko  Ostrogradskiego 2, 36 039 Połtawa Umowa o współpracy na czas nieokreślony