Aktualności

Aktualności

PRACOWNIK Konkurs „Mobilność Plus” dla młodych naukowców
03.01.2017

Konkurs „Mobilność Plus” dla młodych naukowców

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o V edycji konkursu „Mobilność Plus”, którego celem jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach w renomowanych zagranicznych ośrodkach, pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym... więcej
OGÓLNY Zmarł śp. prof. dr hab. Marek Mądzik
02.01.2017

Zmarł śp. prof. dr hab. Marek Mądzik

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł śp. prof. dr hab. Marek Mądzik więcej
PRACOWNIK Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich
02.01.2017

Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu... więcej
OGÓLNY Spotkanie noworoczne
02.01.2017

Spotkanie noworoczne

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoruprzyniesie spokój i radość.Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzeniażyje własnym pięknem,a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzyRektor UMCSprof. dr... więcej
PRACOWNIK Konkursy na projekty badawcze
02.01.2017

Konkursy na projekty badawcze

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków dla prowadzonych badań naukowych do zapoznania się z aktualną ofertą konkursową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
7