Uczestnicy projektu

Projekt ,,Edukacja włączająca bez granic – Polska - Norwegia"

 

Uczestnicy projektu:

Koordynator – dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Uczestnicy: dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS, dr Małgorzata Chojak,
dr Dorota Chimicz