Uczestnicy projektu

Projekt ma charakter pilotażowy, realizowane nowatorskie zajęcia są dodatkowe/wybieralne dla studentów. Po zakończonym projekcie uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu. Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia te będą obowiązkowe dla wszystkich studentów uwzględnione w siatce zajęć.

Projekt realizowany w 4 grupach czternastoosobowych. Udział biorą studenci studiów stacjonarnych z kierunków:

Gr 1. Animacja kultury ­– 1 rok studiów I stopnia

Gr 2. Pedagogika – 1 rok studiów I stopnia

Gr 3. Praca socjalna – 1 rok studiów I stopnia

Gr 4. Psychologia – 3 rok studiów jednolitych magisterskich