Ostatnia aktualizacja
16.05.2024

Akty prawne

Dział Organizacyjno-Prawny

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5/1301-1303
20-031 Lublin

tel. (081) 537-51-20, (081) 537-51-19
fax. (081) 537-51-20
e-mail: legislacja@poczta.umcs.lublin.pl, organizacja@poczta.umcs.lublin.pl